01.07.2022 allkirjastas MTÜ Virumaa Tugiteenused tervishoiuteenuse osutamise lepingu Tamsalu Perearstid OÜ-ga, mille alusel osutame alates 01.07.2022 perearsti poolt väljastatud saatekirja alusel  Haigekassa teraapia – ja uuringufondi rahastusel alljärgnevaid teenuseid:
– logopeedi teenus
– psühholoogi teenus
– tegevusterapeudi teenus
– füsioterapeudi teenus