Käesoleva projekti käigus on planeeritud välja arendada juba olemasoleva teenuse tõhustatud variant, sest ühingu praktilisele kogemusele toetudes vajab see teenus uut lähenemist. Seda nii teenusel oleva isiku kui finantsvahendite optimaalsema kasutamise vaatepunktist. Seadus defineerib ööpäevaringset erihoolekandeteenust järgmiselt:
Ööpäevaringne erihooldusteenus on täisealise isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada teenust saava täisealise isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuseosutaja territooriumil. Seaduse kohaselt tegeleb kuni 10 kliendiga ööpäevaringselt 1 tegevusjuhendaja, kes tagab klientide turvalisuse ning igapäevase toimetuleku (toit, hügieen, päevakava järgimine jms.). Praktiline kogemus on näidanud, et tegevusjuhendaja suudab tagada kliendi igapäevase rutiiniga seotud toimingud, kuid individuaalset sisulist tööd lihtsalt jõua teha. Teenusele jõudvate isikute puhul on fikseeritud, et nad ei ole võimelised iseseisvalt toime tulema. Toimetuleku hindamisel toetutakse tihti puudulikule infole. Väga tihti jõuavad teenusele suhteliselt noored isikud, kelle puhul on näha õpitud abitus, sest keegi ei ole neid iseseisvaks eluks ette valmistanud. Nii jõuavadki tihti sellisele institutsioonipõhisele teenusele inimesed, kes oleksid võimelised tegelikult iseseisvalt oma kodus või näiteks kogukonnas elamise teenusel hakkama saama, kui neid toetada ja selleks ette valmistada. Nagu eelpool välja toodud, tegevusjuhendajal ei jätku aega individuaalseks tegelemiseks ning ei ole ka spetsialistide oskusi nende isikute toetamiseks.
Projekti raames on kavandatud lisada teenusele võimalus kaasata rehabilitatsiooniteenused vastavalt isiku vajadusele – kuni 10 tundi kuus, mis valmistavad neid psühholoogiliselt kui teadmistelt ja oskustelt ette iseseisvaks eluks. Uuringute ja ka praktilise kogemuse põhjal vajab inimene sisemiste muutusteni jõudmiseks minimaalselt 1 -2 aastat. Arvestades selle teenuse klientide erilisust oleme projektis planeerinud selleks kuni 16 kuud, edaspidi siiski 24 kuud. Tulenevalt klientide erinevast toetusvajadusest võib kliendi ette valmistada iseseisvaks eluks ka lühema ajaga – siis liigub see klient teistele kergematele teenustele ning asemele tuleb uus järjekorras olev klient.
Projektiperiood
01.12.2023 – 31.07.2025
Projekti rahastus summas 24 662.02 eurot
Omafinantseering 10751.00 eurot