Mis on sotsiaalteenused?

Sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Teenuseid osutades lähtume sotsiaalhoolekande seadusest