Täpsemalt projektist saab lugeda siit:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/erihoolekanne/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudel