Austatud lapsevanem!

MTÜ Mynthouse ja MTÜ Virumaa Tugiteenused viivad Sotsiaalministeeriumi toetusel läbi ühisprojekti Tugigrupiteenuse piloteerimine lapsevanematele.

Projekti eesmärk on läbi eesti ja vene keelt kõnelevatele lapsevanematele tugigrupiteenuse pakkumise Tapa vallas toetada lapsevanemate toimetulekut ja motivatsiooni laste kasvatamisel. Projekti käigus toimuvad 8 kuu jooksul iganädalased kohtumised grupis ja erinevate spetsialistidega.

Planeeritud teemavaldkonnad on:

Koostöö erinevate last ümbritsevate osapooltega – kes need on ja kuidas seda teha, nii et lapsel sellest kasu oleks, kelle poole millistes küsimustes pöörduda.

Kohtume mitteametlikus õhkkonnas kohaliku omavalitsuse töötajatega, lasteaia ja kooli esindajatega, rehabilitatsioonimeeskonna liikmetega.

Erinevad lastega tegelevad spetsialistid (perearst ja –õde, lastearst, logopeed jt.) arutavad koos meiega, kuidas ja kelle poole pöörduda, kui ei oska ise lapsevanemana hakkama saada.

Mina ise lapsevanemana – kes ma olen ja millised on minu vajadused, et lapsevanemana hästi toime tulla.

Vaatame end koos psühholoogi ja teiste põnevate spetsialistidega kõrvalt ning otsustame, millele rohkem enda kui lapsevanema puhul tähelepanu pöörata, millised on Eestis lapsevanematele pakutavad toetavad programmid, kus on võimalik osaleda.

Mida minu laps vajab – millised on erinevas eas olevate laste peamised vajadused ning kuidas lapsevanemana olla parim toetaja.

Esimene kohtumine toimub Tapal MTÜ Virumaa Tugiteenuste ruumides Õuna 15 (sissepääs hoone tagumiselt küljelt) 22.septembril algusega kell 18.00

Osalemine tugigrupis on tasuta.

Anna palun oma osalemisest teada hiljemalt 21.septembriks.

Täiendav info ja registreerumine:

Tiina Parmasto tel. 58121666, e-post: tparmasto@hotmail.com