Projekt “MTÜ Virumaa Tugiteenused tegevuse ühiskondliku mõju hindamise süsteemi juurutamine ja kommunikatsioonialase võimekuse tõstmine selle esitlemiseks” sai rahastuse  Avatud Eesti Fondi kaudu AKTIIVSETE KODANIKE FONDI toel.

MTÜ Virumaa Tugiteenused projekti eesmärgiks on juurutada ühingu tegevuse hindamise süsteem ja tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi toimiv nii sise- kui väliskommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ning luua ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev, meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand. Projekti tulemusel omandatakse oskused ühingu tegevuse mõju hindamiseks, luuakse mõju hindamise süsteem ja teostatakse esmane hindamine, uuendatakse ühingu koduleht ja koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida koolitusi, koosolekuid ja infopäevi – projekti tulemusi tutvustatakse lõpuseminaril. Projekti käigus jälgitakse tagasiside kogumise abil   süsteemi toimivust, vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse jätkumine peale projekti lõppu sellega, et muudetakse see pidevaks tegevuseks.

Projekti raames rahastatakse kodulehe loomist.

Projekti kestvus 01.10.2021-31.12.2022

Projekti kogumaksumus  16 365,24 eurot , sellest Avatud Eesti Fond rahastab 15 515,24 eurot.