23.03.2022 allkirjastas MTÜ Virumaa Tugiteenused tervishoiuteenuse osutamise lepingu Tapa Perearstikeskus OÜ-ga, mille alusel osutame alates 02.04.2022-31.12.2022 perearsti poolt väljastatud saatekirja alusel  Haigekassa teraapia – ja uuringufondi rahastusel alljärgnevaid teenuseid:
– logopeedi teenus
– psühholoogi teenus
– tegevusterapeudi teenus
– füsioterapeudi teenus
Tapa Perearstikeskus OÜ on meie asutuse pikaajaline hea koostööpartner:)