Andmekaitse

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega MTÜ Virumaa Tugiteenused võite pöörduda meie andmekaitsespetsialisti Ene Augasmägi poole, e-posti aadressil tapa.vabatahtlik@gmail.com

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas MTÜ Virumaa Tugiteenused andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress  info@aki.ee).

MTÜ Virumaa Tugiteenused teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.