MTÜ Virumaa Tugiteenused dokumendid PDF formaadis

Klientide õigused ja kohustused

Kaebuste lahendamise kord

MTÜ Virumaa Tugiteenused arengukava 2014-2017

MTÜ Virumaa Tugiteenused arengukava 2023-2026

Arengukava lisa nr 1

Arengukava lisa nr 2

MTÜ Virumaa Tugiteenused põhikiri

Virumaa Tugiteenuste sise- ja väliskommunikatsiooni plaan  – Plaani koostamine valmis tänu AKTIIVSETE KODANIKE FONDI PROJEKTIST “MTÜ Virumaa Tugiteenused tegevuse ühiskondliku mõju hindamise süsteemi juurutamine ja kommunikatsioonialase võimekuse tõstmine selle esitlemiseks”