Psühholoogiline nõustamine

Teenuse hind 45 min – 50 eurot.
Nõustamine toimub silmast silma ja kaugnõustamise teel.
Teenust osutavad psühholoogid:
Laura Kiur eesti ja inglise keel
Nelly Randver eesti ja vene keel
Ave Rosental eesti keel
Alates 01.november 2022 on MTÜ Virumaa Tugiteenused partneriks Eesti Töötukassale, et pakkuda töötukassas arvel olevatele inimestele psühholoogilist nõustamist.

Teenus on mõeldud neile, kes tunnevad, et tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord, millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida. Olukordi, mil tunnete, et vajate ärakuulamist ja asjatundlikku toetust, võib olla palju, näiteks töökoha kaotus või olete hakanud kahtlema oma võimetes ja oskustes või tööturule sisenemine valmistab ebakindlust ja hirmu.

Psühholoog neutraalse isikuna oskab teie olukorda kõrvalt vaatajana hinnata ja aitab teil tekkinud küsimusi ja probleeme läbi analüüsida.

Kui tunnete, et vajate psühholoogilist nõustamist, siis rääkige sellest oma töötukassa nõustajale, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab. Psühholoogilisele nõustamisele  saavad pöörduda registreeritud töötud ning koondamisteate saanud tööotsijad.

Töötuna registreeritud inimestele, kes osalevad psühholoogilisel nõustamisel, maksab töötukassa ka  sõidu- ja majutustoetust.

Teenust osutatakse:

Vilde 14/1 Rakvere

Pikk 16 Väike-Maarja

Õuna 15 Tapa

Küsi lisainfot

"*" indicates required fields