Sotsiaalne rehabilitatsioon

Mis on sotsiaalne rehabilitatsioon?

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?

 1. Kõigile puudega tööealistel ja vanaduspensionil olevatele isikutel, kelle suhtes teeb vastava otsuse Sotsiaalkindlustusamet.
 2. Puudega lastel ja täiskasvanutel.
 3. Kohaliku omavalitsuse poolt suunatud lapsed

MTÜ VIRUMAA TUGITEENUSED pakutavad alljärgnevaid teenuseid:

 • Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan
 • Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia
 • Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
 • füsioterapeudi teenus
 • Tegevusteraepudi teenus
 • loovterapeudi teenus
 • sotsiaaltöötaja teenus
 • eripedagoogi teenus
 • psühholoogi teenus
 • logopeedi teenus
 • arsti teenus
 • õe teenus
 • kogemusnõustaja teenus

Missuguseid teenuseid osutatakse ja mida teha rehabilitatsiooniteenuse saamiseks?

Põhjalikumalt rehabilitatsiooniteenustest

Rehabilitatsiooniteenuse saaja õigused ja kohustused leitav siit

VIRUMAA TUGITEENUSED tööstandard on leitav siit

Kui vajad abi rehabilitatsiooniteenuse taotlemisel, kirjuta meile

või helista 55980670 (igal tööpäeval 10.00-16.00)

Teenuse osutamiskohad:

Õuna 15 Tapa

Pikk 8 Väike-Maarja

Vilde 14/1 Rakvere

Pikk 11 Pärnu

vajadusel haridusasutustes ning isiku kodus

Küsi lisainfot

"*" indicates required fields