• E-post: ene@virumaatugi.ee

Telefon: 55980670

Algavad vanemate tugigrupid

MTÜ Mynthouse ja MTÜ Virumaa Tugiteenused viivad Sotsiaalministeeriumi toetusel läbi ühisprojekti Tugigrupiteenuse piloteerimine lapsevanematele. Projekti eesmärk on läbi eesti ja vene keelt kõnelevatele lapsevanematele tugigrupiteenuse pakkumise Tapa vallas toetada lapsevanemate toimetulekut ja motivatsiooni laste kasvatamisel.

2022-02-20T16:06:07+00:00september 17, 2021|

Koostöös Tapa Vallavalitsusega alustame teenuse piloteerimist

MTÜ Virumaa Tugiteenused koostöös Tapa Vallavalitsusega käivitavad alates juunist 2021 aastal "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses III" piloteerimise, mille eesmärgiks on katsetada SKA ja KOV koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes.

2022-02-20T16:09:29+00:00juuni 21, 2021|

Koostöös Väike-Maarja Vallavalitsusega alustame piloteerimist

MTÜ Virumaa Tugiteenused koostöös Väike-Maarja Vallavalitsusega käivitavad 2021 aastal "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses III" piloteerimise, mille eesmärgiks on katsetada SKA ja KOV koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes.

2022-02-20T16:13:31+00:00detsember 25, 2020|
Go to Top